Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

InformatycySystemy komputerowe zarządzane przez informatyków pozwalają unijnym instytucjom realizować działania, które mają wpływ na życie 500 milionów ludzi w 28 krajach UE.
Obsługa produktów i procesów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w tym wymagającym i wielojęzycznym środowisku może obejmować takie elementy, jak:

 • zarządzanie projektami i procesami;
 • monitorowanie i analizowanie;
 • analiza techniczna i doradztwo techniczne;
 • koordynacja i konsultacje między służbami;
 • usługi telekomunikacyjne;
 • centra przetwarzania danych;
 • zarządzanie usługami poczty elektronicznej, danymi i sieciowymi usługami głosowymi, a także ich nadzorowanie;
 • tworzenie stron internetowych;
 • tworzenie oprogramowania służącego gromadzeniu danych statystycznych;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym.

Do wykonywania zadań w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych mogą być również zatrudniani pracownicy kontraktowi.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5;
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Wymagania wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy zaszeregowania AST 3 (asystent):

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  • wykształcenie pomaturalne oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, lub
  • wykształcenie średnie oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania wobec pracowników kontraktowych mogą być inne.

Początek strony