Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Datorspeciālisti



Ar datorspeciālistu uzturēto sistēmu palīdzību ES iestādes veic darbu, kas ietekmē 500 miljonu cilvēku ikdienu 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Šajā sarežģītajā daudzvalodu vidē, kur jāstrādā ar informācijas un saziņas tehnoloģijas produktiem un procedūrām, jums varētu būt, piemēram, šādi pienākumi:

 • projektu un procedūru vadība;
 • uzraudzība un analīze;
 • tehniskā analīze un padomu došana;
 • piekļuves tīmeklim koordinēšana un konsultācijas šajā jomā;
 • telekomunikāciju pakalpojumi;
 • datu apstrādes centri;
 • e-pasta pakalpojumu vadība un uzraudzība, datu un balss tīklu pakalpojumi;
 • tīmekļa vietņu izstrāde;
 • statistikas datu vākšanai paredzētas programmatūras izstrāde;
 • gādāšana par informācijas un saziņas sistēmas drošību.

Darbam informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • augstākā izglītība vai pēcdiploma kvalifikācija informācijas un saziņas tehnoloģiju jomā, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lai varētu mums pievienoties pakāpē AST 3 (asistents), vajadzīga šāda kvalifikācija:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • viena no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  • augstākā izglītība un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze vai
  • vidējā izglītība un vismaz sešus gadus ilga darba pieredze.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties no augstāk norādītajām.

Lapas sākums