Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Baill foirne TFCCuireann córais ríomhaireachta, atá á gcothabháil ag baill foirne tacaíochta TFC, ar chumas institiúidí an AE obair a dhéanamh a théann i bhfeidhm ar 500 milliún duine i 28 tír an AE.
Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith i gceist lena bheith ag obair le táirgí agus le próisis TFC sa timpeallacht dhúshlánach ilteangach seo:

 • bainistíocht tionscadal agus próiseas
 • monatóireacht agus anailís
 • anailís theicniúil agus comhairle
 • Comhordú agus comhairliúchán idir seirbhísí
 • seirbhísí teileachumarsáide
 • ionaid phróiseála sonraí
 • bainistiú agus maoirseacht a dhéanamh ar sheirbhísí ríomhphoist, agus ar sheirbhísí líonra sonraí agus gutha
 • forbairt Ghréasáin
 • bogearraí le haghaidh bhailiú sonraí staidrimh a fhorbairt
 • bainistiú slándála TF.

Féadfar foireann ar conradh a fhostú chomh maith chun obair sa réimse TF agus teileachumarsáide.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
 • céim nó cáilíocht iarchéime i dteicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
 • taithí iomchuí roinnt blianta, chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat chun post a ghlacadh ar Ghrád AST 3 (cúntóir):

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
  • oideachas iar-dara leibhéal agus taithí ghairmiúil ábhartha 3 bliana ar a laghad, nó
  • oideachas dara leibhéal agus taithí ghairmiúil ábhartha 6 bliana ar a laghad

Féadfaidh na ceanglais maidir le foireann ar conradh a bheith difriúil.

Barr an leathanaigh