Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

IKT valdkonna töötajadIKT töötajad haldavad arvutisüsteeme, mis võimaldavad ELi institutsioonidel teha tööd, mis mõjutab ligikaudu 500 miljoni inimese elu 28 ELi riigis.
Töö IKT toodete ja protsessidega sellises keerulises ja mitmekeelses keskkonnas võib hõlmata järgmist:

 • projekti- ja protsessijuhtimine
 • järelevalve ja analüüs
 • tehniline analüüs ja nõustamine
 • talitustevaheline kooskõlastamine ja konsulteerimine
 • telekommunikatsiooniteenused
 • andmetöötluskeskused
 • e-postiteenuste, andme- ja kõnevõrguteenuste haldamine ja järelevalve
 • veebiarendus
 • tarkvara arendamine statistiliste andmete kogumiseks
 • IT-turbe haldamine.

Ka lepingulised töötajad võivad IT- ja telekommunikatsiooni valdkonnas töötada.

Palk ja edutamine

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama kraadi või ülikoolijärgset kvalifikatsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (või saama selle kõnealusel aastal), et teid määrataks astmele AD 5;
 • omama kõrgemal astmel alustamiseks(aste AD 7) mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Alustamiseks astmelt AST 3 (assistent) peate vastama järgmistele tingimustele:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • või
  • omama keskharidusjärgset haridust ning vähemalt kolmeaastast töökogemust või
  • keskharidust ning vähemalt kuueaastast töökogemust.

Lepingulistele töötajatele võivad nõuded olla teistsugused.

Üles