Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Служители в областта на ИКТКомпютърните системи, поддържани от служителите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), позволяват на европейските институции да вършат работа, свързана с живота на 500 милиона души в 28 страни от ЕС.
Боравенето с компютърни продукти и процеси в такава сложна, многоезична среда може да е свързано с:

 • управление на проекти и процеси;
 • наблюдение и анализ;
 • технически анализ и консултации;
 • междуведомствено координиране и консултации;
 • далекосъобщителни услуги;
 • центрове за обработка на данни;
 • управление и надзор на услуги, свързани с електронна поща и мрежи за пренос на данни и глас;
 • разработване на уебсайтове;
 • разработване на софтуер за събиране на статистически данни;
 • управление на информационно-технологичната сигурност.

За работа в областта на информационните технологии и далекосъобщенията могат да бъдат ангажирани и договорно наети служители.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате висше образование или следдипломна квалификация в областта на информационна и комуникационна технология (или да се дипломирате през текущата година), за да бъдете назначени в степен AD 5;
 • да имате няколко години трудов стаж по специалността, за да се присъедините към нас на по-високо ниво (степен AD 7).

За да бъдете назначени в степен AST 3 (асистент), трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате:
  • висше образование и най-малко 3 години професионален опит, или
  • средно образование и най-малко 6 години професионален опит.

Изискванията за служителите по договор могат да бъдат различни.

Начало на страницата