Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Jobbprofiler


EU-institutionerna har cirka 40 000 anställda från olika kulturer och med olika utbildning och arbetslivserfarenhet. De kan vara fast anställda eller visstidsanställda. Fast anställd personal väljs ut genom allmänna uttagningsprov. Syftet med proven är inte att tillsätta en viss tjänst, utan att skapa en anställningsreserv för kommande behov. 


Vi anordnar regelbundet uttagningsprov på följande områden:

Europeisk förvaltning

Juridik

Ekonomi och
statistik

Revision

Språk

Kommunikation

Informations-
teknik

Stödpersonal

Utrikespolitik

Budget

  


** Fler jobbprofiler kommer.
**

 


 

Informationen på de här sidorna ska bara ge dig en allmän bild av arbetsuppgifterna, behörighetskraven och urvalsförfarandet.

Om du vill veta exakt vad som gäller ska du läsa meddelandet om uttagningsprov eller utlysningen av intresseanmälan, som är de officiella dokumenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till början