Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Pracovné profily


V inštitúciách EÚ je na základe zmlúv na neurčitéa určitéobdobie zamestnaných 40 000 ľudí, ktorí majú rozmanité kultúrne, vzdelanostné a profesné základy. Výber stálych zamestnancov sa uskutočňuje prostredníctvom verejných výberových konaní, ktoré však neslúžia na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície, ale na vytvorenie rezervných zoznamov pre potreby náboru.


Ponúkame vám prehľad profilov pracovných miest, pre ktoré sa výberové konania organizujú pravidelne:

Európska verejná správa

Právo

Ekonómia/štatistika

Audit

Jazyky

Komunikácia

Informačné technológie

Pomocný personál

Vonkajšie vzťahy

Financie

  


** Okruh pracovných profilov sa rozšíri.
**

 


 

Na našich stránkach venovaných jednotlivým profilom pracovných miest vám ponúkame základný prehľad o type pracovnej náplne, možných požiadavkách a výberovom konaní.

Tieto informácie majú výhradne informatívny charakter a zakaždým by ste si mali preštudovať príslušný záväzný dokument, t. j. oznámenie o výberovom konaní/výzvu na vyjadrenie záujmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatok