Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Amatu profili


ES iestādēs dažādos amatos strādā vairāk nekā 40 000 darbinieku ar visdažādāko izglītību, profesionālo pieredzi un kultūras tradīcijām.

Tālāk atradīsit sīkāku informāciju par pieprasītākajiem darbinieku profiliem.

Varat arī iepazīties ar mūsu vēstnieku – personāla pārstāvju pieredzi.

 

ES publiskā pārvalde

Jurisprudence

Ekonomika un statistika

Revīzija

Valodas

Komunikācija

Informācijas tehnoloģijas

Palīgdarbinieki

Ārējās attiecības

Finanses

  


** Citi amati sekos
**

 

 

Varat arī izpētīt pašreizējos darba piedāvājumus un noskaidrot, kā uz tiem pieteikties.

Lapas sākums