Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Amati


ES iestādēs strādā 40 000 darbinieku gan pastāvīgā darbā, gan arī uz noteiktu laiku. Viņiem ir dažādas kultūras tradīcijas, izglītība un pieredze. Pastāvīgos darbiniekus atlasaatklātos konkursos, kurus rīko, nevis tamdēļ, lai aizpildītu konkrētas amata vietas, bet gan izveidotu potenciālo darbinieku rezervi.


Mēs regulāri atlasām darbiniekus šādiem amatiem:

ES publiskā administrācija

Tieslietas

Ekonomika un statistika

Revīzija

Valodas

Komunikācija

Informācijas tehnoloģija

Palīgdarbinieki

Ārējās attiecības

Finanses

  


** Citi amati sekos.
**

 


 

Šīs lapas jums sniegs tikai vispārīgu priekšstatu par darba veidiem, iespējamām prasībām attiecībā uz pretendentiem un atlases procedūru.

Tomēr šī ir tikai orientējoša informācija. Oficiālie dokumenti ir attiecīgā konkursa paziņojums un uzaicinājums izteikt ieinteresētību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapas sākums