Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Ametikohad


ELi institutsioonides töötab alaliste ja tähtajaliste lepingute alusel 40 000 erineva kultuuri-, haridus- ja kutsealase taustaga inimest. Alalised töötajad valitakse välja avatud konkursside käigus, mis ei ole suunatud konkreetsete ametikohtade täitmiseks, vaid reservnimekirja moodustamiseks juhuks, kui tekib vajaduse töötajate värbamiseks. 


Korraldame korrapäraselt konkursse järgmistes valdkondades:

Euroopa
avalik haldus

Õigus

Majandus/
Statistika

Audit

Keeled

Teabevahetus

Infotehnoloogia

Abiteenistujad

Välissuhted

Rahandus

  


** Ametikohtade loetelu täiendatakse.
**

 


 

Meie ametikohti kirjeldavatel veebilehtedel on esitatud teave, mis peaks andma teile ülevaate asjaomase töö, eeldatavate nõuete ja valikumenetluse kohta.

Käesolev teave on vaid näitlik, seepärast peaksite alati tutvuma asjakohase konkursiteate/osalemiskutsega, mis on ametlik reguleeriv dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üles