Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Ametikohad


ELi institutsioonides töötab üle 40 000 inimese, kes täidavad erinevaid ülesandeid ning kellel on erinev kultuuri-, haridus- ja kutsealane taust.

Allpool leiate rohkem teavet kõige üldlevinumate täidetavate ametikohtade kohta.

Samuti saate rohkem teavet meie nn saadikutelt.

 

Euroopa
avalik haldus

Õigus

Majandus / Statistika

Audit

Keeled

Teabevahetus

Infotehnoloogia

Abiteenistujad

Välissuhted

Rahandus

  


** Ametikohtade loetelu täiendatakse.
**

 

 

Samuti saate teavet tööpakkumiste ning selle kohta, kuidas kandideerida.

Üles