Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Jobprofiler


EU's institutioner beskæftiger 40 000 mennesker med meget forskellig kulturel, uddannelsesmæssig og faglig baggrund – enten som tjenestemænd eller på tidsbegrænset kontrakt. Tjenestemændene udvælges gennem åbne prøver, der ikke handler om at finde ansatte til bestemte stillinger, men om at oprette en reserve til ansættelsesformål. 


Vi udvælger jævnligt folk til disse jobprofiler:

Europæisk offentlig forvaltning

Lovgivning

Økonomi/
statistik

Revision

Sprog

Kommunikation

Informations-
teknologi

Støttepersonale

Eksterne forbindelser

Finans

  


** Flere jobprofiler på vej.
**

 


 

Oplysningerne på siderne med jobprofiler skal give dig et indtryk af, hvilken slags arbejde der er tale om, og hvad du kan vente ved en udvælgelsesprocedure.

Disse oplysninger er dog kun vejledende, og du bør altid læse den relevante meddelelse om udvælgelsesprøven/indkaldelse af interessetilkendegivelse, som er det formelle og gældende dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidens top