Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Budget och finans


Budgethandläggare (AD/CAST)

EU-politiken påverkar en halv miljard människor i 28 EU-länder.


EU har komplicerade finansiella strukturer och budgethandläggarna stöder beslutsfattarna genom att

 • fastställa finansiella rutiner och budgetrutiner
 • sammanställa årsrapporter och räkenskaper
 • hjälpa till vid revisioner och inspektioner
 • hantera risker i organisationen
 • leda och stödja kollegor.


Även kontraktsanställda arbetar med budget och finans.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • lämplig högskoleexamen (eller ta ut din examen i år) för anställning i lönegrad AD 5
 • flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

Kraven för kontraktsanställda kan variera.

Till början

Budget- och redovisningsassistent  (AST/CAST)

Som budget- eller redovisningsassistent använder du särskilda it-verktyg (t.ex. redovisningssystem) för att hjälpa till med att

 • införa redovisningssystem och finansiella system
 • sköta allmän redovisning eller budgetredovisning
 • utforma, utarbeta och tillämpa förfaranden enligt budgetförordningen
 • utarbeta budgetar och årsrapporter/årsredovisningar
 • upprätta bokslut och lägga fram årsredovisningar
 • planera och sköta förfaranden för offentlig upphandling
 • ha ansvar för ekonomisk och operativ förvaltning av avtal eller bidrag
 • delta i likviditetsförvaltningen och/eller förvaltning av förskottskonton samt bankavstämningar
 • följa upp finansiella rutiner och budgetrutiner
 • kontrollera redovisningsmetoder och ekonomisk förvaltning av intäkter.

Även kontraktsanställda arbetar med budget och redovisning.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • antingen
  – eftergymnasial utbildning inom finans eller redovisning och minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, eller
  – gymnasieutbildning och minst sex års arbetslivserfarenhet inom finans eller redovisning.

Kraven för kontraktsanställda kan variera.

Till början