Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Profil financiar


Gestionar financiar (AD, CAST)

Uniunea Europeană ia decizii care influenţează viaţa de zi cu zi a circa 500 de milioane de oameni din cele 28 de state membre UE.


Gestionarii financiari din instituţiile UE lucrează cu structuri financiare deosebit de complexe şi sprijină îndeaproape factorii superiori de decizie prin:

 • definirea procedurilor financiare şi bugetare
 • pregătirea de rapoarte şi bilanţuri anuale
 • furnizarea de asistenţă pentru audituri şi inspecţii
 • gestionarea riscului organizaţional
 • supervizarea şi îndrumarea colegilor


Pentru îndeplinirea unor sarcini financiare poate fi angajat şi personal contractual.

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin 2 limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • o diplomă universitarăcorespunzătoare (sau studii universitare în curs de absolvire), pentru acces la gradul AD 5
 • mai mulţi ani de experienţă relevantă, pentru acces la grade superioare (de la gradul AD 7).

Cerinţele pentru personalul contractual pot fi diferite.

Începutul paginii

Asistent de gestiune financiară/contabilitate (AST, CAST)

Atribuţiile asistenţilor de gestiune financiară/contabilitate includ utilizarea de instrumente informatice specifice (precum sistemul integrat de contabilitate) pentru a contribui la:

 • implementarea sistemelor contabile şi financiare
 • evidenţa contabilă financiară şi/sau bugetară
 • conceperea, elaborarea şi execuţia procedurilor prevăzute de Regulamentul financiar
 • elaborarea previziunilor bugetare şi a rapoartelor/situaţiilor financiare anuale
 • închiderea conturilor şi prezentarea declaraţiilor financiare
 • planificarea şi gestionarea procedurilor de achiziţii publice
 • realizarea gestiunii financiare şi operaţionale a contractelor sau subvenţiilor
 • gestionarea trezoreriei şi/sau reconcilierea conturilor de avans şi a soldurilor bancare
 • urmărirea procedurilor financiare şi bugetare
 • controlul metodelor contabile şi al gestiunii financiare a veniturilor.

Pentru efectuarea unor sarcini financiare şi contabile poate fi angajat şi personal contractual.

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin 2 limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • fie:
  - o diplomă de studii postsecundare (universitare sau neuniversitare) în finanţe sau contabilitate şi cel puţin 3 ani de experienţă profesională în domeniu, fie
  - o diplomă de bacalaureat şi cel puţin 6 ani de experienţă profesională în finanţe sau contabilitate.

Cerinţele pentru personalul contractual pot fi diferite.

Începutul paginii