Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Finanse


Urzędnik ds. finansowych (AD, CAST)

Unia podejmuje decyzje mające wpływ na codzienne życie około 500 milionów ludzi w 28 krajach UE.


Urzędnicy ds. finansowych w UE zajmują się bardzo złożonymi strukturami finansowymi i wspierają kadrę kierowniczą wyższego szczebla poprzez:

 • określanie procedur finansowych i budżetowych;
 • sporządzanie sprawozdań rocznych i przygotowywanie rozliczeń;
 • czynności pomocnicze podczas audytów i kontroli;
 • zarządzanie ryzykiem organizacyjnym;
 • nadzorowanie oraz mentorowanie i szkolenie współpracowników.


Do wykonywania niektórych zadań w obszarze finansów mogą być również zatrudniani pracownicy kontraktowi.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • odpowiedniewykształcenie wyższe (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5;
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Wymagania wobec pracowników kontraktowych mogą być inne.

Początek strony

Asystent ds. zarządzania finansami i rozliczeń (AST, CAST)

Do obowiązków asystentów ds. zarządzania finansami i rozliczeń należy stosowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych (takich jak zintegrowany system rachunkowości) w celu wspierania realizacji takich zadań, jak:

 • wdrażanie systemów księgowych i finansowych;
 • prowadzenie kont ksiąg głównych i/lub budżetowych;
 • konceptualizacja, opracowywanie i wdrażanie procedur w oparciu o rozporządzenie finansowe;
 • przygotowywanie preliminarzy budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań rocznych;
 • zamykanie ksiąg i przedstawianie sprawozdań finansowych;
 • planowanie procedur przetargowych i zarządzanie nimi;
 • zapewnienie zarządzania finansowego i operacyjnego w zakresie umów lub dotacji;
 • udział w zarządzaniu aktywami pieniężnymi i/lub zarządzanie rachunkami zaliczkowymi oraz uzgadnianie rachunków bankowych;
 • monitorowanie procedur finansowych i budżetowych;
 • kontrola zarządzania finansowego dochodami i ich księgowania.

Do wykonywania niektórych zadań w obszarze finansów i rozliczeń mogą być również zatrudniani pracownicy kontraktowi.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  - wykształcenie pomaturalne w dziedzinie finansów lub księgowości oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze, lub
  - wykształcenie średnie oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów lub księgowości.

Wymagania wobec pracowników kontraktowych mogą być inne.

Początek strony