Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

Finanzi


Maniġer finanzjarju (AD, CAST)

L-UE tieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum ta' madwar 500 miljun ruħ f'28 pajjiż tal-UE.


Il-maniġers finanzjarji tal-UE bi strutturi finanzjarji ferm kumplessi u jappoġġjaw mill-qrib lill-uffiċjali għoljin li jieħdu d-deċiżjonijiet billi:

 • jiddefinixxu l-proċeduri finanzjarji u baġitarji
 • iħejju rapporti u kontijiet annwali
 • jassistu l-awditjar u l-ispezzjonijiet
 • jamministraw ir-riskju organizzazzjonali
 • is-sorveljanza u l-għoti ta' pariri lil kollegi


Jistgħu jiġu impjegati aġenti kuntrattwali wkoll sabiex iwettqu xi kompiti relatati mal-finanzi.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien tajjeb ta' tal-inqas 2 lingwi Ewropej (waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • lawreaxierqa (jew ser tiggradwa din is-sena) għal dħul fil-Grad AD 5
 • esperjenza relevanti ta' bosta snin, sabiex tingħaqad magħna f'livell ogħla (Grad AD 7).

Il-ħtiġijiet għal aġenti kuntrattwali jistgħu jvarjaw.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Assistenti tal-ġestjoni/kontabilità finanzjarja (AST, CAST)

Id-dmirijiet tal-assistenti tal-ġestjoni/kontabilità finanzjarja jinkludu l-użu ta' għodod tal-informatika speċifiċi (bħas-sistema kontabilistika integrata) sabiex jgħinu:

 • fl-implimentazzjoni tas-sistemi kontabilistiċi u finanzjarji
 • fiż-żamma ta' kontijiet finanzjarji u/jew baġtarji
 • fl-iddisinjar, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proċeduri tar-Regolament Finanzjarju
 • fl-iddisinjar tal-istimi tal-baġit u rapporti / kontijiet annwali
 • fl-għeluq ta' kontijiet u l-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni finanzjarji
 • fl-ippjanar u l-ġestoni tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku
 • fit-twettiq ta' ġestjoni finanzjarja u operazzonali ta' kuntratti jew sussidji
 • fil-parteċipazzjoni fil-ġestjoni tal-flus u/jew kontijiet imprest u rikonċiljazzjoni ta' banek
 • fil-monitoraġġ tal-proċeduri finanzjarji u baġitarji
 • fis-sorveljanza tal-metodi kontabilistiċi u l-ġestjoni finanzjarja tad-dħul.

Jistgħu jiġu impjegati aġenti kuntrattwali wkoll sabiex iwettqu xi kompiti relatati mal-finanzi u l-kontabilità.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien tajjeb ta' tal-inqas 2 lingwi Ewropej (waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • jew:
  - edukazzjoni postsekondarja fil-finanzi jew fil-kontabilità u tal-inqas 3 snin esperjenza professjonali fil-qasam, jew
  - edukazzjoni sekondarja u tal-inqas 6 snin esperjenza professjonali fil-finanzi jew fil-kontabilità.

Il-ħtiġijiet jistgħu jvarjaw għal aġenti kuntrattwali.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna