Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Finanses


Finanšu speciālists (AD, CAST)

ES pieņem lēmumus, kas ietekmē 500 miljonu cilvēku ikdienu 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs.


ES finanšu speciālisti strādā ar ļoti sarežģītām finanšu struktūrām un palīdz augstām amatpersonām, veicot šādus pienākumus:

 • finanšu un budžeta procedūru izstrāde;
 • gada pārskatu un atskaišu sagatavošana;
 • palīdzība saistībā ar revīziju un pārbaudēm;
 • organizatoriskā riska pārvaldība;
 • kolēģu uzraudzība un konsultēšana.


Dažu ar finansēm saistītu pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • akadēmiskais grāds, kas ir pietiekams, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties no augstāk norādītajām.

Lapas sākums

Asistents finanšu pārvaldības un grāmatvedības jomā (AST, CAST)

Šādiem asistentiem jālieto specifiskas datorprogrammas (piemēram, integrēta grāmatvedības sistēma), lai palīdzētu veikt šādus darbus:

 • grāmatvedības un finanšu sistēmas īstenošana;
 • finanšu un/vai budžeta grāmatvedība;
 • Finanšu regulas īstenošanai paredzētu procedūru izveide un īstenošana;
 • budžeta prognožu, ziņojumu un gada pārskatu sagatavošana;
 • pārskatu slēgšana un finanšu pārskatu sniegšana;
 • publiskā iepirkuma procedūru plānošana un vadība;
 • līgumu un subsīdiju finansiālā un operatīvā vadība;
 • dalība naudas plūsmas vadībā un/vai darbs ar avansu kontiem, bankas izrakstu saskaņošana;
 • finanšu un budžeta procedūru uzraudzība;
 • grāmatvedības metožu uzraudzība un ieņēmumu finansiāla pārvaldība.

Dažu ar finansēm saistītu pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • vienai no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  - augstākā izglītība finansēs vai grāmatvedībā un vismaz trīs gadus ilga pieredze šajā nozarē vai
  - vidējā izglītība un vismaz sešus gadus ilga darba pieredze finanšu vai grāmatvedības jomā.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties no augstāk norādītajām.

Lapas sākums