Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Finansai


Finansų valdytojas (AD, CAST)

ES priimami sprendimai veikia kasdienį apie 500 mln. žmonių gyvenimą 28 ES šalyse.


ES finansų valdytojai dirba su itin sudėtingomis finansinėmis struktūromis ir labai padeda vyriausiesiems sprendimų priėmėjams. Jų užduotys:

 • nustatyti finansų ir biudžeto procedūras,
 • rengti metines ataskaitas ir sąskaitas,
 • padėti atlikti auditą ir patikrinimus,
 • valdyti organizacijos riziką,
 • prižiūrėti kolegų darbą ir jiems padėti.


Kai kurioms finansų valdymo užduotims atlikti gali būti įdarbinami ir sutartininkai.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių),
 • kandidatuojantieji į AD 5 kategorijos pareigybę privalo turėti atitinkamą išsilavinimą (arba baigti studijas einamaisiais metais),
 • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų darbo patirties.

Sutartininkams keliami reikalavimai gali skirtis.

Į puslapio pradžią

Finansų valdymo ir apskaitos asistentai (AST, CAST)

Atlikdami savo užduotis finansų valdymo ir apskaitos asistentai naudojasi specialiomis IT priemonėmis (pavyzdžiui, integruota apskaitos sistema), kad galėtų:

 • diegti apskaitos ir finansų sistemas,
 • tvarkyti finansinę ir (arba) biudžetinę apskaitą,
 • nustatyti, rengti ir vykdyti Finansinio reglamento procedūras,
 • rengti biudžeto sąmatas, metines ataskaitas ir (arba) sąskaitas,
 • uždaryti sąskaitas ir pateikti finansines ataskaitas,
 • planuoti ir valdyti viešojo pirkimo procedūras;
 • užtikrinti finansinį ir einamąjį sutarčių arba dotacijų valdymą,
 • dalyvauti valdant iždą ir (arba) avansines sąskaitas bei derinant banko duomenis,
 • kontroliuoti finansų ir biudžeto procedūras,
 • kontroliuoti finansinę įplaukų apskaitą ir valdymą.

Kai kurioms finansų valdymo ir apskaitos užduotims atlikti gali būti įdarbinami ir sutartininkai.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • būti įgijusiam:
  - aukštesnįjį arba aukštąjį finansų ar apskaitos srities išsilavinimą ir turėti bent trejų metų profesinę patirtį atitinkamoje srityje arba
  - vidurinį išsilavinimą ir turėti bent šešerių metų profesinę patirtį finansų arba apskaitos srityje.

Sutartininkams keliami reikalavimai gali skirtis.

Į puslapio pradžią