Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Airgeadais


Bainisteoir Airgeadais (AD, CAST)

Glacann an AE cinntí a théann i bhfeidhm ar 500 milliún duine i 28 tír an AE ar bhonn laethúil.


Déileálann bainisteoirí airgeadais an AE le struchtúir an-chasta airgeadais agus tugann siad tacaíocht go dlúth do chinnteoirí sinsearacha trí na nithe seo a leanas:

 • nósanna imeachta airgeadais agus buiséid a shainiú
 • tuarascálacha bliantúla agus cuntais bhliantúla a ullmhú
 • cabhrú le hiniúchóireachtaí agus le cigireachtaí
 • bainistiú a dhéanamh ar riosca eagrúcháin
 • maoirseacht agus meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe


Féadfar foireann ar conradh a fhostú chomh maith chun roinnt dualgas airgeadais a chur i gcrích.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
 • céimchuí (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
 • taithí iomchuí roinnt blianta, chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Féadfaidh ceanglais maidir le foireann ar conradh a bheith difriúil.

Barr an leathanaigh

Cúntóir bainistíochta airgeadais/cuntasaíochta (AST, CAST)

Áirítear ar dhualgais na gcúntóirí bainistíochta airgeadais/cuntasaíochta úsáid a bhaint as uirlisí TF ar leith (amhail an córas comhtháite cuntas) chun cabhrú leis na nithe seo a leanas:

 • córais chuntasaíochta agus airgeadais a chur chun feidhme
 • cuntais airgeadais agus/nó buiséid a choimeád
 • nósanna imeachta um Rialachán Airgeadais a dhearadh, a dhréachtú agus a chur chun feidhme
 • meastacháin bhuiséid agus tuarascálacha bliantúla / cuntais bhliantúla a dhréachtú
 • cuntais a dhúnadh agus ráitis airgeadais a chur i láthair
 • pleanáil agus bainistiú a dhéanamh ar nósanna imeachta um sholáthar poiblí
 • bainistiú airgeadais agus oibriúcháin a dhéanamh ar chonarthaí nó ar fhóirdheontais
 • páirt a ghlacadh i mbainistíocht airgid agus/nó i gcuntais óinchiste agus in imréiteach bainc
 • monatóireacht a dhéanamh ar nósanna imeachta airgeadais agus buiséid
 • maoirseacht a dhéanamh ar mhodhanna cuntasaíochta agus ar an mbainistiú airgeadais ar ioncam.

Féadfar foireann ar conradh a fhostú chomh maith chun roinnt dualgais airgeadais agus cuntasaíochta a chur i gcrích.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)

 • oideachas iar-dara leibhéal in airgeadas nó i gcuntasaíocht agus taithí ghairmiúil ábhartha 3 bliana ar a laghad sa réimse
  oideachas dara leibhéal agus taithí ghairmiúil ábhartha 6 bliana ar a laghad in airgeadas nó i gcuntasaíocht.

Féadfaidh ceanglais maidir le foireann ar conradh a bheith difriúil.

Barr an leathanaigh