Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Rahoitus


Varainhoidon valvoja (AD, CAST)

EU:ssa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat 28 EU-maan yhteensä 500 miljoonan kansalaisen arkeen.


EU:n varainhoidon valvojat toimivat tehtävissä, jotka liittyvät hyvin monimutkaisiin taloudellisiin rakenteisiin. He tukevat johtavia päätöksentekijöitä seuraavissa tehtävissä:

 • rahoitus- ja budjettimenettelyjen suunnittelu
 • vuosikertomusten ja tilinpäätösten laatiminen
 • tilintarkastuksessa ja tarkastuksissa avustaminen
 • organisaation riskien hallinta
 • kollegojen valvonta ja ohjaus.


Osaan rahoitusalan tehtävistä voidaan palkata myös sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • palkkaluokkaan AD 5 hakevat: asianmukainen korkeakoulututkinto (tutkinnon valmistuttava hakuvuonna)
 • palkkaluokkaan AD 7 hakevat: lisäksi useiden vuosien työkokemus rahoitustehtävistä.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä manituista.

Sivun alkuun

Rahoitus- tai kirjanpitoalan hallintoavustaja (AD, CAST)

Rahoitus- tai kirjanpitoalan hallintoavustaja avustaa tietoteknisiä välineitä (esim. yhdennettyä kirjanpitojärjestelmää) käyttämällä muun muassa seuraavissa tehtävissä:

 • kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmien toteuttaminen
 • yleisen ja/tai talousarviokirjanpidon hoito
 • varainhoitoasetuksen mukaisten menettelyjen suunnittelu, laatiminen ja täytäntöönpano
 • budjettisuunnittelu sekä vuosikertomusten ja tilinpäätösten laatiminen
 • tilinpäätösten tekeminen ja esittäminen
 • julkisiin hankintoihin liittyvien menettelyjen suunnittelu ja hallinnointi
 • hankintoihin ja avustuksiin liittyvän rahoituksen ja toiminnan hallinnointi
 • osallistuminen kassanhallintaan ja/tai ennakoiden hoitoon, pankkitietojen täsmäyttäminen
 • rahoitus- ja budjettimenettelyjen seuranta
 • kirjanpidon valvonta ja tulojen hoitaminen.

Osaan rahoitusalan ja kirjanpidon tehtävistä voidaan palkata myös sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä, (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • joko
  - keskiasteen jälkeinen rahoitus- tai kirjanpitoalan koulutus ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tai
  - keskiasteen koulutus ja vähintään kuuden vuoden työkokemus rahoitus- tai kirjanpitoalalta.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä manituista.

Sivun alkuun