Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Finantsvaldkond


Finantsjuht (AD, CAST)

EL teeb otsuseid, mis mõjutavad ligikaudu 500 miljoni inimese igapäevaelu 28 ELi riigis.


ELi finantsjuhid töötavad väga keeruliste finantsstruktuuridega ja teevad tihedat koostööd kõrgemate otsusetegijatega:

 • määrates kindlaks finants- ja eelarvemenetlused;
 • koostades aastaaruandeid ja raamatupidamisaruandeid;
 • aidates auditite ja inspektsioonidega;
 • juhtides korralduslikke riske;
 • juhendades ja abistades kolleege.


Ka lepingulised töötajad võivad täita mõningaid finantsjuhtimise ülesandeid.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama asjakohast kraadi (või saama selle kõnealusel aastal), et teid määrataks astmele AD 5;
 • omama kõrgemal astmel alustamiseks (aste AD 7) mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Lepingulistele töötajatele võivad nõuded olla teistsugused.

Üles

Finantsjuhtimise/raamatupidamise assistent (AST, CAST)

Finantsjuhtimise/raamatupidamise assistendi tööülesanded hõlmavad spetsiaalsete IT-vahendite (nt raamatupidamisdokumentide integreeritud süsteem) kasutamist. Nendega toetatakse järgmist tegevust:

 • raamatupidamis- ja finantssüsteemide rakendamine
 • üldise ja/või eelarve raamatupidamisarvestuse pidamine
 • finantsmääruse menetluste kavandamine, väljatöötamine ja täitmine
 • eelarveprognooside ettevalmistamine ning aastaaruannete ja majandusaasta aruannete koostamine
 • raamatupidamise aastaaruannete sulgemine ja esitamine
 • hankementluste kavandamine ja haldamine
 • lepingute või toetuste igapäevane ja finantsjuhtimine
 • kassa- ja/või avansikontode haldamine ning pangakonto ja raamatupidamisarvestuse omavahelise vastavuse kontrollimine
 • finants- ja eelarvemenetluste seire
 • tulude raamatupidamisarvestuse ja finantsjuhtimise kontrollimine

Ka lepingulised töötajad võivad täita mõningaid finantsjuhtimis- ja raamatupidamisülesandeid.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • või
  - omama keskharidusjärgset haridust finantsvaldkonnas või raamatupidamises ning vähemalt kolmeaastast töökogemust selles valdkonnas või
  - keskharidust ning vähemalt kuueaastast töökogemust finants- või raamatupidamisvaldkonnas.

Lepingulistele töötajatele võivad nõuded olla teistsugused.

Üles