Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Finansielle anliggender


Finansforvalter (AD, CAST)

I EU træffes der beslutninger, som påvirker hverdagen for ca. 500 millioner mennesker i 28 EU-lande.


EU's finansforvaltere arbejder med meget komplekse økonomiske strukturer og understøtter ledende beslutningstagere direkte ved at:

 • fastlægge finansielle og budgetmæssige procedurer
 • forberede årsrapporter og regnskaber
 • assistere ved revision og inspektioner
 • styre organisatoriske risici
 • føre tilsyn med og vejlede kolleger.


Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af visse finansielle opgaver.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • indgående kendskab til mindst to europæiske sprog (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
 • en relevantvideregående uddannelse (eller færdiggøre din uddannelse i år) for ansættelse i lønklasse AD 5
 • flere års relevant erfaring for at blive ansat på et højere niveau (lønklasse AD 7).

Kravene til kontraktansatte kan variere.

Sidens top

Assistenter inden for finansiel forvaltning/regnskabsassistenter (AST, CAST)

Arbejdsopgaverne for assistenter inden for finansiel forvaltning/regnskabsassistenter omfatter anvendelsen af bestemte it-værktøjer (som f.eks. det integrerede regnskabssystem) for at hjælpe med at:

 • implementere regnskabssystemer og finansielle systemer
 • føre finans- og/eller budgetregnskaber
 • udarbejde, udfærdige og implementere procedurerne i finansforordningen
 • udfærdige budgetoverslag og årsrapporter/-regnskaber
 • afslutte regnskaber og præsentere regnskaber
 • planlægge og styre offentlige indkøbsprocedurer
 • håndtere kontrakter og tilskud både på finansielt og driftsmæssigt plan
 • deltage i forvaltning af midler og/eller forskudskonti og bankafstemning
 • overvåge finansielle og budgetmæssige procedurer
 • føre tilsyn med regnskabsmetoder og den finansielle forvaltning af indtægter.

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af visse finansielle og regnskabsopgaver.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • indgående kendskab til mindst to europæiske sprog (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
 • enten:
  - en postgymnasial uddannelse inden for finans- eller regnskabsvæsen og mindst 3 års erhvervserfaring på området, eller
  - en postgymnasial uddannelse og mindst 6 års erhvervserfaring inden for finans- eller regnskabsvæsen.

Kravene til kontraktansatte kan variere.

Sidens top