Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Finanční


Finanční manažer (AD, CAST)

V EU jsou přijímána rozhodnutí, která se dotýkají životů 500 milionů obyvatel 28 zemí EU.


Finanční manažer EU řídí složité finanční struktury a poskytuje bezprostřední podporu vysokým úředníkům s rozhodovací pravomocí:

 • stanovováním finančních a rozpočtových postupů
 • vypracováváním výročních zpráv a účtů
 • pomocí při auditech a inspekcích
 • řízením organizačních rizik
 • dohledem nad kolegy a jejich odborným vedením


Některé úkoly v rámci finančního řízení mohou provádět rovněž smluvní zaměstnanci.

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • odpovídající ukončené vysokoškolské vzdělání(nebo absolvování školy v daném roce) pro získání třídy AD 5
 • véceletá praxe v příslušné oblasti pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

Pro smluvní zaměstnance se mohou požadavky lišit.

Začátek stránky

Asistent pro finanční řízení/účetnictví (AST, CAST)

Povinnosti asistenta pro finanční řízení/účetnictví zahrnují práci se specifickými nástroji IT (např. integrovaným systémem účtů), který napomáhá při:

 • zavádění účetních a finančních systémů
 • vedení obecného nebo rozpočtového účetnictví
 • koncepci, vytváření a provádění postupů finančního nařízení
 • koncepci, vytváření a provádění postupů finančního nařízení a výročních zpráv / účetních závěrek
 • uzavírání a předkládání účetních závěrek
 • plánování a správě zadávání veřejných zakázek
 • zajišťování finančního a provozního řízení smluv nebo grantů
 • účasti na správě pokladny a zálohových účtů a odsouhlasování bankovních účtů
 • sledování finančních a rozpočtových postupů
 • kontrole účtování a finanční správy příjmů

Některé úkoly v rámci finančního řízení a účetnictví mohou provádět rovněž smluvní zaměstnanci.

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • buď:
  vysokoškolské vzdělání v oboru finance či účetnictví a alespoň tříletá odborná praxe související s náplní práce, nebo
  středoškolské vzdělání a alespoň šestiletá odborná praxe v oboru finance či účetnictví.

Pro smluvní zaměstnance se mohou požadavky lišit.

Začátek stránky