Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Финанси


Финансов ръководител (AD, CAST)

ЕС взема решения, които влияят на ежедневието на приблизително 500 милиона души в 28 държави членки.


Финансовите ръководители в ЕС работят с много сложни финансови структури и пряко подпомагат вземащите решения ръководни кадри чрез:

 • определяне на финансово-бюджетните процедури;
 • изготвяне на годишни доклади и счетоводни отчети;
 • съдействие при одити и проверки;
 • управление на организационния риск;
 • надзор и наставляване на колеги.


За някои финансови задачи могат да бъдат ангажирани и договорно наети лица.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате подходящаобразователна степен (или да се дипломирате през текущата година), за да бъдете назначени в степен AD 5;
 • да имате няколко години подходящ трудов стаж, за да се присъедините към нас на по-високо ниво (степен AD 7).

Изискванията за служителите по договор могат да бъдат различни.

Начало на страницата

Асистент по финансово управление/счетоводство (AST, CAST)

Задълженията на асистентите по финансово управление/счетоводство включват използването на специфични компютърни приложения (например интегрираната система за счетоводна отчетност) с цел подпомагане на следните дейности:

 • прилагане на счетоводно-финансовите системи;
 • водене на финансовите и/или бюджетните сметки;
 • проектиране, съставяне и прилагане на процедурите по Финансовия регламент;
 • съставяне на бюджетни прогнози и годишни доклади и счетоводни отчети;
 • приключване и представяне на финансови отчети;
 • планиране и управление на процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • извършване на финансово и оперативно управление на договори или субсидии;
 • участие в управлението на парични средства и/или сметки за авансови средства и банково съгласуване;
 • следене на финансово-бюджетните процедури;
 • надзор над счетоводните методи и финансовото управление на приходите.

За някои финансово-счетоводни задачи могат да бъдат ангажирани и договорно наети служители.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате:
  - висше образование по финанси или счетоводство и най-малко 3 години професионален опит в областта, или
  - средно образование и най-малко 6 години професионален опит в областта на финансите или счетоводството.

Изискванията за служителите по договор могат да бъдат различни.

Начало на страницата