Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Vonkajšie vzťahy


Odborný referent (AD) – vonkajšie vzťahy

 

Profil – vonkajšie vzťahy

Ďalšie informácie nájdete vo videu uvedených úradníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti: Tomas a Evelina (Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ESVČ).

 

Práca v oblasti udržiavania diplomatických vzťahov s jednotlivými krajinami, zastupovania EÚ v zahraničí a pri spolupráci s viacstrannými organizáciami a v oblasti definovania zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ ovplyvňuje životy všetkých národov v Európe a na celom svete.

Náplňou práce odborného referenta pre vonkajšie vzťahy je:

  • účasť na rokovaniach o dvojstranných a viacstranných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami a účasť na ich realizácii,
  • koordinácia vonkajších činností EÚ s členskými štátmi a rôznymi inštitúciami EÚ,
  • zastupovanie EÚ v zahraničí, udržiavanie diplomatických vzťahov s partnerskými krajinami EÚ, presadzovanie záujmov EÚ, úzka spolupráca s delegáciami a veľvyslanectvami EÚ,
  • vypracúvanie správ o politikách, analytických správ a informácií pre úradníkov prijímajúcich rozhodnutia,
  • organizovanie zasadnutí na vysokej úrovni podľa úradného protokolu a účasť na nich.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

  • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
  • titul (alebo získanie titulu v príslušnom odbore v tomto roku) na začlenenie do triedy AD 5,
  • niekoľko rokov (6 a viac) príslušných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Na začiatok