Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Stosunki zewnętrzne


Urzędnik ds. polityki (AD) – Stosunki zewnętrzne

 

Stosunki zewnętrzne – profil stanowiska

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film, którego bohaterami są wybrani urzędnicy: Tomas i Evelina (Europejska Służba Działań Zewnętrznych – ESDZ).

 

Urzędnicy ds. polityki, utrzymujący stosunki dyplomatyczne z innymi państwami, reprezentujący UE poza jej granicami i na forach organizacji wielostronnych, opracowujący unijną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, mają wpływ na życie ludzi w Europie i na całym świecie.

Urzędnicy Służby Działań Zewnętrznych:

  • uczestniczą w negocjowaniu i realizowaniu dwustronnych i wielostronnych umów zawieranych przez UE z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi;
  • koordynują działania zewnętrzne UE z działaniami państw członkowskich i poszczególnych instytucji UE;
  • reprezentują UE poza jej granicami, utrzymują stosunki dyplomatyczne z krajami partnerskimi UE i wspierają interesy UE, a także ściśle współpracują z delegaturami i ambasadami UE;
  • sporządzają sprawozdania dotyczące polityki, dokumenty analityczne oraz przygotowują spotkania informacyjne dla kadry kierowniczej;
  • organizują posiedzenia na wysokim szczeblu zgodnie z oficjalnym protokołem oraz uczestniczą w nich.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

  • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
  • wykształcenie wyższe (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5;
  • kilkuletnie (co najmniej sześcioletnie) odpowiednie doświadczenie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Początek strony