Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Buitenlandse betrekkingen


Beleidsmedewerker (AD) - Buitenlandse betrekkingen

 

Profiel buitenlandse betrekkingen

Bekijk de video van enkele ambtenaren die deze functie uitoefenen voor meer informatie: Tomas en Evelina (Dienst voor extern optreden EDEO).

 

U houdt de diplomatieke betrekkingen met landen in stand, vertegenwoordigt de EU in het buitenland en in de werkzaamheden van multilaterale organisaties, werkt mee aan de vaststelling van het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU en beïnvloedt zo het leven van de burgers in Europa en de rest van de wereld.

Als beleidsmedewerker voor buitenlandse betrekkingen kan u worden gevraagd:

  • deel te nemen aan onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van bi- en multilaterale overeenkomsten tussen de EU en derde landen of internationale organisaties;
  • het externe optreden van de EU met de lidstaten en de verschillende EU-instellingen te coördineren;
  • de EU in het buitenland te vertegenwoordigen, diplomatieke betrekkingen met EU-partnerlanden te onderhouden, de belangen van de EU te verdedigen en nauw samen te werken met EU-delegaties en ambassades;
  • beleidsverslagen, beleidsanalysenota's en briefings voor besluitmakers op te stellen;
  • vergaderingen op hoog niveau waarbij het officiële protocol een rol speelt te organiseren en eraan deel te nemen.

 

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

  • een goede kennis van ten minste 2 Europese talen (waarvan er één Engels, Frans of Duits moet zijn);
  • een universitair diploma (of dit jaar afstuderen), voor indiensttreding in rang AD 5;
  • meerdere jaren (6 of meer) relevante ervaring, voor indiensttreding in een hogere rang (rang AD 7).

Naar boven