Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

ārējās attiecības


Referents (AD) ārējo attiecību jomā

 

Īsi par ārējām attiecībām

Lai uzzinātu vairāk, noskatieties šo videomateriālu, kurā runā daži no šajā jomā strādājošiem ierēdņiem: Tomass un Evelīna (Eiropas Ārējās darbības dienests).

 

Uzturot diplomātiskās attiecības ar valstīm, pārstāvot ES aiz tās robežām un sadarbojoties ar daudzpusējām organizācijām, izstrādājot ES ārējo, drošības un aizsardzības politiku, jums ir iespēja ietekmēt cilvēku dzīvi Eiropā un visā pasaulē.

Strādājot par referentu ārējo attiecību jomā, jūs varētu:

  • piedalīties sarunās par divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem starp ES un ārpussavienības valstīm vai starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalīties šādu līgumu īstenošanā;
  • koordinēt ES ārējo darbību sadarbībā ar tās dalībvalstīm un dažādām ES iestādēm;
  • pārstāvēt ES ārpus tās robežām, uzturēt diplomātiskās attiecības ar valstīm, kas ir ES partneres, aizstāvēt ES intereses, cieši sadarboties ar ES delegācijām un vēstniecībām;
  • sagatavot politiskus, analītiskus un informatīvus ziņojumus lēmumu pieņēmējiem;
  • rīkot augsta līmeņa sanāksmes, uz ko attiecas oficiālais protokols, un piedalīties tajās.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

  • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
  • augstākā izglītība, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
  • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus (sešus vai vairāk) ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lapas sākums