Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

išorės santykiai


Politikos formavimo pareigūnas (AD). Išorės santykiai

 

Darbas išorės santykių srityje

Jei norėtumėte sužinoti daugiau, žiūrėkite vaizdo interviu su keliais šioje srityje dirbančiais pareigūnais – Tomu ir Evelina (Europos išorės veiksmų tarnyba).

 

Palaikydami diplomatinius santykius su šalimis, atstovaudami Europos Sąjungai už jos ribų ir darbe su daugiašalėmis organizacijomis, nustatydami ES užsienio, saugumo ir gynybos politiką, galite paveikti Europos ir viso pasaulio šalių žmonių gyvenimą.

Dirbant išorės santykių srities pareigūnu gali tekti atlikti tokias užduotis:

  • dalyvauti derybose dėl ES ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų dvišalių bei daugiašalių susitarimų ir juos įgyvendinti,
  • koordinuoti ES išorės veiksmus su valstybėmis narėmis ir įvairiomis ES institucijomis,
  • atstovauti ES už jos ribų, palaikyti diplomatinius ryšius su ES šalimis partnerėmis ir ginti ES interesus, glaudžiai bendradarbiauti su ES delegacijomis ir ES šalių ambasadomis,
  • rengti politines ataskaitas, analizes ir glaustas informacijos suvestines sprendimų priėmėjams,
  • laikantis oficialaus protokolo rengti aukšto lygio susitikimus ir juose dalyvauti.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

  • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
  • kandidatuojantieji į AD 5 kategorijos pareigybę privalo turėti studijų diplomą (arba baigti studijas einamaisiais metais);
  • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų (ne mažiau kaip šešerių) darbo patirties.

Į puslapio pradžią