Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Caidreamh seachtrach


Oifigeach beartais (AD) – Caidreamh seachtrach

 

An próifíl a bhaineann le caidreamh seachtrach

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an bhfíseán ó roinnt de na hoifigigh a bhíonn ag obair linn sa réimse seo: Tomas agus Evelina (An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí EEAS).

 

Tríd an méid seo a leanas a dhéanamh rachfá i bhfeidhm ar shaolta daoine na hEorpa agus ar fud an domhain; caidreamh taidhleoireachta a chothabháil le tíortha, ionadaíocht a dhéanamh don AE thar lear agus in obair eagraíochtaí iltaobhacha, beartas eachtrach, slándála agus cosanta an AE a shainiú.

Mar oifigeach caidrimh sheachtraigh, d’fhéadfá na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Páirt a ghlacadh in idirbheartaíocht agus i gcur chun feidhme maidir le comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha idir an AE agus tríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta
  • Comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíocht sheachtrach an AE leis na Ballstáit agus le hinstitiúidí éagsúla an AE
  • Ionadaíocht a dhéanamh don AE thar lear, caidreamh taidhleoireachta a chothú le tíortha comhpháirtíochta an AE agus leasanna an AE a chur chun cinn, obair go dlúth le toscaireachtaí agus le hambasáidí an AE
  • Tuarascálacha polaitiúla, nótaí anailíse agus faisnéisithe a dhréachtú do chinnteoirí
  • Cruinnithe ardleibhéil a eagrú agus páirt a ghlacadh iontu faoi réir prótacal oifigiúil

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

  • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
  • céim (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
  • taithí iomchuí roinnt blianta (6 bliana nó níos mó), chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Barr an leathanaigh