Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Ulkosuhteet


Hallintovirkamies (AD) – ulkosuhteet

 

Ulkosuhteiden alan tehtävien kuvaus

Oheisella videolla työstään kertovat ulkosuhteiden alalla toimivat virkamiehet Tomas ja Evelina (Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)).

 

Ulkosuhteiden alalla toimivien virkamiesten tehtävät liittyvät diplomaattisuhteiden ylläpitämiseen maiden kanssa, EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan määrittelyyn sekä EU:n edustamiseen ulkomailla ja yhteyksissä monenvälisiin järjestöihin. Tehtävät vaikuttavat niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa asuvien ihmisten elämään.

Ulkosuhteiden alan virkamiesten tehtäviin kuuluu

  • EU:n ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kahdenvälisiä ja monenvälisiä sopimuksia koskeviin neuvotteluihin ja sopimusten täytäntöönpanoon osallistuminen
  • EU:n ulkoisten toimien koordinointi yhdessä jäsenmaiden ja unionin toimielinten kanssa
  • EU:n edustaminen ulkomailla, diplomaattisten suhteiden ylläpitäminen EU:n kumppanimaihin ja EU:n etujen edistäminen; tiivis yhteistyö EU:n edustustojen ja EU-maiden suurlähetystöjen kanssa
  • poliittisten raporttien, taustoitusten ja tilannekatsausten laatiminen päättäjiä varten
  • korkean tason kokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen protokollan mukaisesti.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

  • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
  • palkkaluokkaan AD 5 hakevat: korkeakoulututkinto (tutkinnon valmistuttava hakuvuonna)
  • palkkaluokkaan AD 7 hakevat: lisäksi vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta.

Sivun alkuun