Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Välissuhted


Poliitikaametnik (AD) - Välissuhted

 

Välissuhete valdkonna tutvustus

Täpsema teabe saamiseks vaadake mõne selles valdkonnas töötava ametniku videot: Tomas ja Evelina (Euroopa välisteenistus).

 

Hoides diplomaatilisi suhteid riikidega, esindades ELi välismaal ja mitmepoolsete organisatsioonide töös ning kujundades ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, on teil mõju inimeste elule nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Välissuhete ametnikuna saate:

  • osaleda ELi ja kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliste kahe- ja mitmepoolsete lepingute alastes läbirääkimistes ja nende lepingute rakendamises;
  • kooskõlastada ELi välistegevust liikmesriikide ja mitmesuguste ELi institutsioonidega;
  • esindada ELi välismaal, hoida diplomaatilisi suhteid ELi partnerriikidega ja edendada ELi huve, töötades tihedalt koos ELi delegatsioonide ja saatkondadega;
  • koostada poliitikaaruandeid, -analüüse ja teabematerjali otsusetegijatele;
  • korraldada ja osaleda kõrgetasemelistel kohtumistel, mis eeldavad protokollinõuete järgimist.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

  • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
  • omama kraadi (või saama selle kõnealusel aastal) liikumiseks astmele AD 5;
  • omama kõrgemalt astmelt (aste AD 7) alustamiseks mitmeaastast (vähemalt kuus aastat) asjakohast töökogemust.

Üles