Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Eksterne forbindelser


Politisk medarbejder (AD) - eksterne forbindelser

 

Eksterne forbindelser, profil

Hvis du vil vide mere, kan du se videoen om nogle af de tjenestemænd, der arbejder hos os inden for dette område: Tomas og Evelina (Tjenesten for EU's Optræden Udadtil).

 

Du kan være med til at påvirke mennesker både i Europa og i resten af verden ved at opretholde diplomatiske forbindelser med nationer, repræsentere EU i udlandet, samarbejde med multilaterale organisationer og fastlægge EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

Som medarbejder inden for for eksterne forbindelser kan du:

  • deltage i forhandlinger og implementeringen af bi- og multilaterale aftaler mellem EU og tredjelande eller internationale organisationer
  • koordinere EU-medlemslandes og forskellige EU-institutioners optræden udadtil
  • repræsentere EU i udlandet, opretholde diplomatiske forbindelser med EU's partnerlande, fremme EU's interesser og samarbejde tæt med EU-delegationer og ambassader
  • udarbejde politiske rapporter, analyser og briefinger til beslutningstagere
  • organisere og deltage i møder på højt niveau, der er underlagt officiel protokol.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

  • indgående kendskab til mindst to europæiske sprog (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
  • en videregående uddannelse (eller færdiggøre din uddannelse i år) for ansættelse i lønklasse AD 5
  • flere års relevant erfaring (mindst 6) for at blive ansat på et højere niveau (lønklasse AD 7).

Sidens top