Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Vnější vztahy


Úředník pro politiku (AD) – Vnější vztahy

 

Vnější vztahy – profil

Chcete-li se s touto oblastí seznámit blíže, podívejte na video o několika našich úřednících: Tomas a Evelina (Evropská služba pro vnější činnost EEAS).

 

Jako diplomat EU ovlivňujete životy lidí v Evropě a v celém světě – v rámci diplomatických vztahů s různými zeměmi, zastupováním Unie v zahraničí a ve vícestranných organizacích a vytvářením zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU.

Úředník pro vnější vztahy může například:

  • účastnit se sjednávání a realizace dvoustranných a vícestranných dohod mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
  • koordinovat vnější vztahy EU s členskými státy a jednotlivými orgány EU
  • zastupovat EU v zahraničí, udržovat diplomatické vztahy s partnerskými zeměmi EU a prosazovat zájmy EU, úzce spolupracovat s delegacemi EU a velvyslanectvími
  • navrhovat politické zprávy, vypracovávat stručné rozbory a zápisy pro úředníky s rozhodovací pravomocí
  • pořádat a účastnit se schůzek na vysoké úrovni v souladu s úředním protokolem

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

  • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
  • ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo absolvování školy v příslušném roce) pro získání třídy AD 5
  • víceletá (alespoň šestiletá) praxe v příslušné oblasti pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

Začátek stránky