Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Външни отношения


Служител по политиките (AD) - външни отношения

 

Профил по външни отношения

За повече информация гледайте клипа с някои от служителите, които работят за нас в тази област: Томас и Евелина (Европейска служба за външна дейност).

 

Като поддържате дипломатическите отношения с различни страни, представлявате ЕС в чужбина и в работата на многостранни организации, определяте външната политика на ЕС и политиката му в областта на сигурността и отбраната, вие оказвате влияние върху живота на народите в Европа и по целия свят.

Служителите по външни отношения:

  • участват в преговори и в изпълнението на двустранни и многостранни споразумения между ЕС и трети държави или международни организации;
  • съгласуват външната дейност на ЕС с държавите членки и различните институции на ЕС;
  • представляват ЕС в чужбина, поддържат дипломатическите отношения с държави, партниращи си с ЕС, прокарват интересите на ЕС и работят в тясно сътрудничество с делегациите на ЕС и посолствата;
  • съставят програмни доклади, кратки анализи и справки в помощ на лицата, вземащи решения;
  • организират и участват в срещи на високо равнище при спазване на официалния протокол.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

  • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
  • да притежавате висше образование (или да се дипломирате през текущата година), за да бъдете назначени в степен AD 5;
  • да имате няколко години (6 или повече) подходящ трудов стаж, за да се присъедините към нас на по-висше ниво (степен AD 7).

Начало на страницата