Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Kommunikation


Träffa kommunikationsansvariga i EU

Träffa kommunikationsansvariga i EU

Videoklipp

I videoklippet berättar några EU-anställda om sina jobb: Damijan (revisionsrätten), Aurelie (rådet) och Matteo (kommissionen).

Till början

Kommunikationshandläggare (AD)


EU-institutionernas kommunikationsansvariga jobbar med

 • extern kommunikation riktad till bland annat journalister och allmänheten (bland annat besöksgrupper)
 • skriftlig och muntlig pressinformation
 • webbkommunikation
 • strategisk kommunikation och kriskommunikation

Arbetsuppgifter kan vara att

 • skriva pressmeddelanden, rapporter och texter för olika slags medier (på uttagningsprovets språk och/eller på franska eller engelska)
 • sköta mediekontakterna
 • informera om aktuella EU-frågor
 • följa och analysera mediebevakningen
 • sköta och uppdatera EU:s kommunikation på nätet och ta fram och publicera originalinnehåll.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • högskoleexamen inom relevant område (läs mer i meddelandet om uttagningsprov) för lönegrad AD 5 (det räcker om du tar ut examen i år)
 • flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

Till början

Kommunikationsassistent (AST)

 
Kommunikationsassistenter arbetar med intern och extern kommunikation och information i olika sektorer. Dina arbetsuppgifter kan vara att

 • sköta kontakterna med medierna och allmänheten
 • skriva, granska och förbereda olika typer av texter som ska publiceras
 • anordna olika typer av evenemang
 • ta fram informationsmaterial, publikationer, broschyrer och ljud- och bildmaterial
 • ha hand om kommunikation via bl.a. webbplatser och sociala medier
 • hjälpa till att analysera kommunikationsverksamheten och dess genomslag i medierna
 • sköta kontakterna och samordna med andra aktörer (Publikationsbyrån, underleverantörer m.fl.).

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • antingen
  – eftergymnasial utbildning i kommunikation, mediekunskap, journalistik eller pr-verksamhet och minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, eller
  – gymnasieutbildning och minst sex års arbetslivserfarenhet.

Till början