Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Komunikácia


Profily komunikácie

Profil komunikácie

Videá

Ďalšie informácie nájdete vo videu uvedených úradníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti: Damijan (Európsky dvor audítorov), Aurelie (Rada Európskej únie) a Matteo (Európska komisia, GR HR).

Na začiatok

Komunikačný úradník (AD)


Komunikační úradníci v inštitúciách EÚ môžu pracovať v týchto oblastiach:

 • externá komunikácia s rôznymi prispievateľmi, ako aj so širokou verejnosťou vrátane médií a návštevníkov,
 • písomné a ústne poskytovanie informácií zástupcom médií,
 • webová komunikácia,
 • strategická a krízová komunikácia.

K tejto práci patrí:

 • písanie tlačových správ, vypracúvanie správ a textov pre rôzne médiá (vo vašom pracovnom jazyku, ako aj vo francúzštine alebo angličtine),
 • nadväzovanie a udržiavanie vzťahov s médiami,
 • oznamovanie informácií o tematických otázkach EÚ,
 • monitorovanie a analýza vplyvu médií,
 • riadenie a udržiavanie prítomnosti EÚ na všetkých online platformách vrátane prípravy a uverejňovania pôvodného obsahu.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • titul v príslušnom odbore (pozri osobitné požiadavky v oznámení o výberovom konaní) (alebo získanie titulu v príslušnom odbore v tomto roku) na začlenenie do triedy AD 5,
 • niekoľko rokov príslušných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Na začiatok

Komunikačný asistent (AST)

 
Komunikační asistenti pracujú v jednej alebo viacerých oblastiach internej a externej komunikácie a informácií. K tejto práci patrí:

 • zabezpečovanie kontaktov s tlačou, médiami a verejnosťou,
 • písanie, revidovanie a príprava rôznych dokumentov na uverejnenie,
 • organizácia rôznych podujatí,
 • príprava informačných dokumentov, publikácií, brožúr, audiovizuálnych produktov,
 • riadenie komunikačných činností prostredníctvom webových stránok, sociálnych médií atď.,
 • účasť na analýze a hodnotení mediálneho vplyvu komunikačných činností,
 • nadväzovanie kontaktov so zainteresovanými stranami (Úrad pre publikácie, subdodávatelia atď.) a ich koordinácia.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • buď
  - vysokoškolské vzdelanie v oblasti komunikácie, médií, žurnalistiky alebo PR a aspoň 3 roky príslušných odborných skúseností v tejto oblasti, alebo
  - stredoškolské vzdelanie a aspoň 6 rokov odborných skúseností v tejto oblasti.

Na začiatok