Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Comunicare


Comunicare

Profil: Comunicare

Materiale video

Pentru a afla mai multe despre acest profil, urmăriţi înregistrarea video cu câţiva dintre funcţionarii care lucrează în domeniu: Damijan (Curtea de Conturi), Aurelie (Consiliul Uniunii Europene) şi Matteo (Comisia Europeană, DG Resurse Umane şi Securitate).

Începutul paginii

Responsabil de comunicare (AD)


Responsabilii de comunicare din cadrul instituţiilor UE pot activa în domenii precum:

 • comunicare externă cu diferite tipuri de multiplicatori de informaţie şi cu publicul larg, inclusiv mass-media şi grupurile de vizitatori
 • informare scrisă şi orală pentru reprezentanţii mass-media
 • comunicare pe internet
 • comunicare strategică şi în situaţii de criză.

Activitatea poate cuprinde:

 • redactarea de comunicate de presă, rapoarte şi texte pentru diferite tipuri de mass-media (în limba pentru care sunteţi recrutat şi/sau în franceză sau engleză)
 • stabilirea şi menţinerea de relaţii cu mass-media
 • comunicarea de informaţii pe teme europene de actualitate
 • monitorizarea şi analiza impactului mediatic
 • gestionarea şi menţinerea prezenţei UE pe toate platformele on-line, inclusiv pregătirea şi publicarea de conţinut original.

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin 2 limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • o diplomă universitară într-un domeniu relevant - verificaţi cerinţele specifice din anunţul de concurs - sau studii universitare în curs de absolvire, pentru acces la gradul AD 5
 • mai mulţi ani de experienţă relevantă, pentru acces la grade superioare (de la gradul AD 7).

Începutul paginii

Asistent de comunicare (AST)

 
Asistenţii de comunicare lucrează în unul sau mai multe sectoare legate de comunicarea şi informarea internă şi externă. Activitatea poate cuprinde:

 • susţinerea de contacte cu presa, mass-media şi publicul
 • redactarea, revizuirea şi pregătirea diferitor documente destinate publicării
 • organizarea a diferite tipuri de evenimente
 • pregătirea de documente de informare, publicaţii, broşuri, produse audiovizuale
 • gestionarea activităţilor de comunicare prin intermediul site-urilor internet, al mijloacelor de comunicare socială etc.
 • participarea la analiza impactului mediatic al activităţilor de comunicare
 • relaţionarea şi coordonarea cu părţile implicate (Oficiul pentru Publicaţii, subcontractanţi etc.)

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin 2 limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • fie
  - o diplomă de studii postsecundare (universitare sau neuniversitare) în comunicare, studii media, jurnalism sau relaţii publice şi cel puţin 3 ani de experienţă profesională relevantă, fie
  - o diplomă de bacalaureat şi cel puţin 6 ani de experienţă profesională

Începutul paginii