Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Komunikacja


Komunikacja – profile stanowisk

Komunikacja

Filmy wideo

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film, którego bohaterami są wybrani urzędnicy: Damijan (Europejski Trybunał Obrachunkowy), Aurelie (Rada Unii Europejskiej) oraz Matteo (Komisja Europejska, DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa).

Początek strony

Urzędnik ds. komunikacji (AD)


Urzędnicy ds. komunikacji w instytucjach UE mogą zajmować się takimi zagadnieniami, jak:

 • komunikacja zewnętrzna z różnymi rodzajami podmiotów oraz z opinią publiczną, w tym z mediami i grupami odwiedzających;
 • przekazywanie informacji przedstawicielom mediów w formie pisemnej lub ustnej;
 • komunikacja internetowa;
 • komunikacja strategiczna i kryzysowa.

Do obowiązków może należeć:

 • sporządzanie komunikatów prasowych, raportów i tekstów dla różnych rodzajów mediów (w języku, w którym prowadzona była rekrutacja i/lub w języku francuskim bądź angielskim);
 • nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z mediami;
 • przekazywanie informacji na temat bieżących spraw, którymi zajmuje się UE;
 • monitorowanie i analizowanie oddźwięku medialnego;
 • zarządzanie obecnością UE na wszystkich platformach internetowych oraz opracowywanie i publikowanie treści stron internetowych.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • wykształcenie wyższe w odpowiedniej dziedzinie (szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o konkursie) (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5;
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Początek strony

Asystent ds. komunikacji (AST)

 
Obowiązki asystentów ds. komunikacji obejmują co najmniej jeden obszar powiązany z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz z informacjami. Do obowiązków może należeć:

 • utrzymywanie kontaktów z prasą, mediami i opinią publiczną;
 • sporządzanie, sprawdzanie i przygotowywanie różnorodnych dokumentów do publikacji;
 • organizowanie różnego rodzaju wydarzeń i imprez;
 • przygotowywanie dokumentów informacyjnych, publikacji, broszur, produktów audiowizualnych;
 • kierowanie działaniami z zakresu komunikacji za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych itp.;
 • udział w analizowaniu działań z zakresu komunikacji i ich oddźwięku medialnego;
 • współpraca z zainteresowanymi stronami (Urzędem Publikacji, podwykonawcami itp.) i koordynacja działań w tym zakresie.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  – wykształcenie pomaturalne w obszarze komunikacji, mediów, dziennikarstwa lub public relations oraz co najmniej trzyletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, lub
  – wykształcenie średnie oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe.

Początek strony