Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Komunikācija


Darbs saziņas jomā

Īsumā par darbu saziņas jomā

Videomateriāli

Ja gribat uzzināt vairāk, noskatieties šo video. Tajā runā daži ierēdņi, kas strādā šajā jomā: Damjans (Eiropas Savienības Revīzijas palātā), Aurēlija (Eiropas Savienības Padomē) un Mateo (Eiropas Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātā).

Lapas sākums

Saziņas koordinators (AD)


Saziņas koordinatori ES iestādēs strādā, piemēram, šādās jomās:

 • ārējā saziņa ar dažādām sabiedrības grupām un sabiedrību kopumā, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un apmeklētāju grupām;
 • plašsaziņas pārstāvju informēšana rakstiski un mutiski;
 • komunikācija internetā;
 • stratēģiska komunikācija un saziņa krīzes situācijās.

Daži darba pienākumu piemēri:

 • paziņojumu presei, ziņojumu un dažāda veida plašsaziņas līdzekļiem domātu materiālu sagatavošana (tajā valodā, kas bija jūsu galvenā valoda atlases procedūrā, un/vai franciski vai angliski);
 • sakaru veidošana ar plašsaziņas līdzekļiem un šo attiecību uzturēšana;
 • informācijas izplatīšana par Eiropas Savienībai svarīgiem jautājumiem;
 • atspoguļojuma plašsaziņas līdzekļos novērošana un analīze;
 • gādāšana, lai ES būtu pārstāvēta visās svarīgākajās interneta vietnēs, tostarp oriģinālsatura sagatavošana un publicēšana.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • augstākā izglītība attiecīgajā specialitātē (konkrētās prasības varat atrast paziņojumā par konkursu), lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī augstskolu studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lapas sākums

Asistents saziņas jomā (AST)

 
Šāda asistenta darbs ir saistīts ar iekšējo un ārējo komunikāciju un informēšanu. Daži darba pienākumu piemēri:

 • sakari ar presi, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību kopumā;
 • dažādu publicēšanai paredzētu dokumentu rakstīšana, rediģēšana un sagatavošana;
 • dažādā veida pasākumu rīkošana;
 • informatīvu dokumentu, publikāciju, brošūru, audiovizuālo materiālu sagatavošana;
 • saziņas pasākumu vadīšana ar tīmekļa vietņu, sociālo plašsaziņas līdzekļu utt. palīdzību;
 • dalība atspoguļojuma plašsaziņas līdzekļos analīzē;
 • sadarbība ar ieinteresētajām personām (Publikāciju biroju, apakšuzņēmējiem u.tml.) un koordinācija.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • vienai no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  - augstākā izglītība saziņas, plašsaziņas līdzekļu, žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze šajā jomā vai
  - vidējā izglītība un vismaz sešus gadus ilga darba pieredze.

Lapas sākums