Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Komunikacija


Darbas komunikacijos srityje

Darbas komunikacijos srityje

Vaizdo siužetai

Jei norėtumėte sužinoti daugiau, žiūrėkite vaizdo interviu su keliais šioje srityje dirbančiais pareigūnais: Damijanu (Europos Audito Rūmai), Aurelie (Europos Sąjungos Taryba) ir Matteo (Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD).

Į puslapio pradžią

Komunikacijos pareigūnas (AD)


ES institucijų komunikacijos pareigūnai gali dirbti šiose srityse:

 • išorės ryšiai su įvairiais informacijos skleidėjais ir plačiąja visuomene, įskaitant žiniasklaidą ir lankytojų grupes,
 • informacijos pateikimas raštu ir žodžiu žiniasklaidos atstovams,
 • komunikacija internete,
 • strateginė komunikacija ir komunikacija krizės atveju.

Jie, be kita ko, atlieka tokias užduotis:

 • rengia pranešimus spaudai, ataskaitas ir įvairių rūšių žiniasklaidai skirtus tekstus (ta kalba, kuria jie buvo įdarbinti, ir (arba) prancūzų arba anglų kalba),
 • užmezga ir palaiko ryšius su žiniasklaida,
 • perduoda informaciją aktualiais ES klausimais,
 • stebi ir analizuoja poveikį žiniasklaidoje,
 • užtikrina ES dalyvavimą visose interneto platformose ir tai tvarko, taip pat rengia bei skelbia pirminį turinį.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių),
 • kandidatuojantieji į AD 5 kategorijos pareigybę privalo turėti atitinkamos srities išsilavinimą (arba baigti studijas einamaisiais metais) (dėl konkrečių reikalavimų žr. pranešimą apie konkursą),
 • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų darbo patirties.

Į puslapio pradžią

Komunikacijos asistentas (AST)

 
Komunikacijos asistentai dirba vienoje ar keliose srityse, susijusiose su vidaus bei išorės ryšiais ir informavimu. Jie, be kita ko, atlieka tokias užduotis:

 • palaiko ryšius su spauda, žiniasklaida ir visuomene,
 • rengia ir peržiūri įvairius skelbti numatytus dokumentus,
 • organizuoja įvairius renginius,
 • rengia informacinius dokumentus, leidinius, knygeles, garso ir vaizdo priemones,
 • vykdo komunikacijos veiklą interneto svetainėse, socialinėje žiniasklaidoje ir kt.,
 • padeda analizuoti komunikacijos veiklos poveikį žiniasklaidoje,
 • palaiko ryšius ir koordinuoja veiklą su suinteresuotosiomis šalimis (Leidinių biuru, subrangovais ir kt.).

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • būti įgijusiam:
  - komunikacijos, medijų studijų, žurnalistikos arba viešųjų ryšių srities aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir turėti bent trejų metų atitinkamą profesinę patirtį arba
  - vidurinį išsilavinimą ir turėti bent šešerių metų profesinę patirtį.

Į puslapio pradžią