Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Cumarsáid


Próifílí cumarsáide

Próifíl chumarsáide

Físeáin

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an bhfíseán ó roinnt de na hoifigigh a bhíonn ag obair linn sa réimse seo: Damijan (Cúirt Iniúchóirí na hEorpa), Aurelie (Comhairle an Aontais Eorpaigh) agus Matteo (DG HR, An Coimisiún Eorpach).

Barr an leathanaigh

Oifigeach cumarsáide (AD)


Féadfaidh oifigigh cumarsáide in institiúidí an AE a bheith ag obair i réimsí mar:

 • cumarsáid sheachtrach le cineálacha éagsúla iolraitheoirí agus leis an bpobal i gcoitinne, lena n-áirítear na meáin agus grúpaí cuairteoirí
 • faisnéis scríofa agus eolas ó bhéal i gcomhair ionadaithe na meán
 • cumarsáid Ghréasáin
 • cumarsáid straitéiseach agus cumarsáid ghéarchéime.

D’fhéadfaí go n-áireofaí leis an obair:

 • preaseisiúintí, tuarascálacha agus téacsanna le haghaidh cineálacha éagsúla meán a dhréachtú (sa teanga d’ár earcaíodh thú, nó i bhFraincis nó i mBéarla)
 • caidreamh leis na meáin a bhunú agus a chothabháil
 • faisnéis a chur in iúl maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an AE agus atá i mbéal an phobail
 • monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar an tionchar ar na meáin
 •  láithreacht an AE ar gach ardán ar líne a bhainistiú agus a chothabháil, lena n-áirítear ábhar bunaidh a ullmhú agus a fhoilsiú.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
 • céim i ndisciplín ábhartha (féach ar an bhfógra comórtais i gcomhair ceanglas sonrach), (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
 • taithí iomchuí roinnt blianta, chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Barr an leathanaigh

Cúntóir cumarsáide (AST)


Bíonn cúntóirí cumarsáide ag obair in earnáil amháin nó níos mó a bhaineann le cumarsáid agus faisnéis inmheánach agus sheachtrach. D’fhéadfaí go n-áireofaí leis an obair:

 • teagmhálacha leis an bpreas, leis na meáin agus leis an bpobal a láimhseáil
 • doiciméid éagsúla a dhréachtú, a athbhreithniú agus a ullmhú lena bhfoilsiú
 • cineálacha éagsúla imeachtaí a eagrú
 • doiciméid faisnéise, foilseacháin, bróisiúir, agus táirgí closamhairc a ullmhú
 • gníomhaíochtaí cumarsáide a bhainistiú trí shuíomhanna Gréasáin, na meáin shóisialta, etc.
 • a bheith rannpháirteach san anailís ar ghníomhaíochtaí cumarsáide agus ina dtionchar ar na meáin
 • idirchaidreamh a dhéanamh leis na geallsealbhóirí (Oifig na bhFoilseachán, fochonraitheoirí, etc.) agus comhordú leo

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)

 • oideachas iar-dara leibhéal sa chumarsáid, sa staidéar ar na meáin, san iriseoireacht nó sa chaidreamh poiblíagus taithí ghairmiúil ábhartha 3 bliana ar a laghad
  oideachas dara leibhéal agus taithí ghairmiúil ábhartha 6 bliana ar a laghad.

Barr an leathanaigh