Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Viestintä


Viestintätehtävien kuvaukset

Viestintätehtävien kuvaus

Videot

Oheisella videolla työstään kertovat viestintätehtävissä toimivat virkamiehet Damijan (Euroopan tilintarkastustuomioistuin), Aurelie (Euroopan unionin neuvosto) ja Matteo (Euroopan komissio, henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto).

Sivun alkuun

Tiedottaja (AD)


Tiedottajat työskentelevät EU:n toimielimissä muun muassa seuraavilla aloilla:

 • erilaisille mielipidevaikuttajille ja suurelle yleisölle sekä tiedotusvälineille ja vierailijaryhmille suunnattu ulkoinen viestintä
 • kirjallinen ja suullinen tiedottaminen tiedotusvälineiden edustajille
 • verkkoviestintä
 • strategiset tiedonannot ja kriisiviestintä.

Työhön voi kuulua muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • lehdistötiedotteiden, raporttien ja eri kanavien kautta julkaistavien tekstien laatiminen (sillä kielellä, jolla tiedottaja on otettu työhön sekä/tai ranskaksi tai englanniksi)
 • yhteyksien luominen ja ylläpitäminen tiedotusvälineisiin
 • ajankohtaisista EU-asioista tiedottaminen
 • mediavaikutusten havainnointi ja analysointi
 • EU-aiheisen tiedottamisen hallinta ja hoitaminen kaikilla verkkofoorumeilla sekä alkuperäisen sisällön laatiminen ja julkaiseminen.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • palkkaluokkaan AD 5 hakevat: korkeakoulututkinto viestinnän alalta (ks. kilpailuilmoituksessa olevat erityisvaatimukset) (tutkinnon valmistuttava hakuvuonna)
 • palkkaluokkaan AD 7 hakevat: lisäksi useiden vuosien työkokemus viestintätehtävistä.

Sivun alkuun

Viestintäalan hallintoavustaja (AST)

 
Viestintäalan hallintoavustajat työskentelevät yhdellä tai useammalla sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja tiedottamiseen liittyvällä alalla. Työhön voi kuulua muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • yhteyksien hoitaminen lehdistöön, tiedotusvälineisiin ja kansalaisiin
 • erilaisten julkaisujen laatiminen, editointi ja valmistelu
 • erilaisten tapahtumien järjestäminen
 • tiedotteiden, julkaisujen, esitteiden ja audiovisuaalisen aineiston laatiminen
 • viestintä verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa jne.
 • osallistuminen viestintätoimien mediavaikutusten analysointiin
 • huolehtiminen yhteyksistä sidosryhmiin (julkaisutoimisto, alihankkijat jne.) ja toiminnan koordinoinnista näiden tahojen kanssa.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • joko
  – keskiasteen jälkeinen koulutus yhdeltä seuraavista aloista: viestintä, mediaopinnot, journalismi tai pr-toiminta sekä työtehtäviin liittyvä vähintään kolmen vuoden työkokemus tai
  – keskiasteen koulutus ja vähintään kuuden vuoden työkokemus.

Sivun alkuun