Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Kommunikatsioon


Kommunikatsiooni valdkonna tutvustus

Kommunikatsiooni valdkonna tutvustus

Videod

Täpsema teabe saamiseks vaadake mõne selles valdkonnas töötava ametniku videot: Damijan (Euroopa Kontrollikoda), Aurelie (Euroopa Liidu Nõukogu) ja Matteo (Euroopa Komisjoni personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat).

Üles

Kommunikatsiooniametnik (AD)


ELi institutsioonide kommunikatsiooniametnikud võivad töötada eri valdkondades, nt järgmistes:

 • välissuhtlus erinevate asutustega ja üldsusega laiemalt, sealhulgas meedia ja külalistega
 • kirjalik ja suuline teave meedia esindajatele
 • suhtlus veebis
 • strateegiline teabevahetus ja teabevahetus kriisiolukorras.

Tööülesanded võivad sisaldada järgmist:

 • pressiteadete, aruannete ning erinevate meedialiikide jaoks tekstide koostamine konkursi- ja/või prantsuse või inglise keeles
 • meediaga suhete loomine ja hoidmine
 • teabe edastamine ELi jaoks aktuaalsete teemade kohta
 • meediamõju seire ja analüüs
 • ELi esindatuse haldamine ja säilitamine kõikidel Interneti-platvormidel, sealhulgas originaalsisu ettevalmistamine ja avaldamine.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama kraadi asjakohasel erialal (kontrollige konkursiteatest, millised on konkreetsed nõuded) (või saama selle kõnealusel aastal) liikumiseks astmele AD 5;
 • omama kõrgemal astmel alustamiseks (aste AD 7) mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Üles

Kommunikatsiooniassistent (AST)

 
Kommunikatsiooni assistendid töötavad ühes või mitmes sise- ja väliskommunikatsiooni ja teavitamisega seotud valdkonnas. Nende tööülesanded võivad sisaldada järgmist:

 • suhtlemine ajakirjanduse, meedia ja üldsusega
 • mitmesuguste dokumentide koostamine, toimetamine ja avaldamiseks ettevalmistamine
 • erinevate ürituste korraldamine
 • teabedokumentide, trükiste, reklaamibrošüüride ja audiovisuaalsete materjalide ettevalmistamine
 • kommunikatsioonitegevuse haldamine veebisaitide, sotsiaalmeedia jms kaudu
 • kommunikatsioonitegevuse meediamõju analüüsimisel osalemine
 • sidepidamine sidusrühmadega (Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, töövõtjad jne) ning nende tegevuse koordineerimine

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • või
  - omama keskharidusjärgset haridust kommunikatsioonis, meediauuringutes, ajakirjanduses või avalikes suhetes ning vähemalt kolmeaastast asjakohast töökogemust või
  - omama keskharidust ning vähemalt kuueaastast töökogemust.

Üles