Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Komunikace


Komunikace – profil

Komunikace – profil

Videa

Chcete-li se s touto oblastí seznámit blíže, podívejte se na video o několika našich úřednících: Damijan (Evropský soudní dvůr), Aurelie (Rada Evropské unie) a Matteo (Evropská komise, GŘ Lidské zdroje a bezpečnost).

Začátek stránky

Úředník pro komunikaci (AD)


Úředník pro komunikaci v orgánech EU může pracovat v oblastech jako např.

 • vnější komunikace s různými médii a širokou veřejností, včetně sdělovacích prostředků a skupin návštěvníků
 • poskytování písemných a ústních informací zástupcům sdělovacích prostředků
 • internetová komunikace
 • strategická a krizová komunikace

Tato práce může zahrnovat:

 • přípravu tiskových prohlášení, zpráv a dokumentů pro různé sdělovací prostředky (v jazyce, na nějž je uchazeč přijat, nebo ve francouzštině či angličtině)
 • rozvíjení a udržování vztahů se sdělovacími prostředky
 • poskytování informací o aktuální problematice EU
 • sledování a analýzu mediálního dopadu
 • správu a zajišťování přítomnosti EU na všech internetových platformách, včetně přípravy a zveřejňování původního obsahu.

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (konkrétní požadavky najdete na oznámení o výběrovém řízení), (nebo absolvování školy v daném roce), pro získání třídy AD 5
 • víceletá praxe v příslušné oblasti pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

Začátek stránky

Asistent pro komunikaci (AST)

 
Asistenti pro komunikaci pracují v odvětví nebo odvětvích souvisejících s vnitřní nebo vnější komunikací a poskytováním informací. Tato práce může zahrnovat:

 • zajišťování kontaktů s novináři, sdělovacími prostředky a veřejností
 • psaní, revizi a přípravu různých dokumentů určených k publikaci
 • pořádání různých akcí
 • přípravu informačních materiálů, publikací, propagačních brožur nebo audiovizuálních produktů
 • správu komunikačních činností prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí atd.
 • účast na analýze mediálního dopadu komunikačních činností
 • zajišťování kontaktů a koordinace se zúčastněnými stranami (Úřad pro publikace, smluvní partneři atd.)

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • buď
  – vysokoškolské vzdělání v oboru komunikace, sdělovacích prostředků, žurnalistiky nebo styku s veřejností a alespoň tříletá odborná praxe, nebo
  – středoškolské vzdělání a alespoň šestiletá odborná praxe

Začátek stránky