Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Комуникации


Комуникационни профили

Комуникационен профил

Клипове

За повече информация гледайте клипа с някои от служителите, които работят за нас в тази област: Дамян (Европейска сметна палата), Орели (Съвет на Европейския съюз) и Матео (Европейска комисия, ГД „Човешки ресурси“).

Начало на страницата

Сътрудник по комуникациите (AD)


Служителите, отговарящи за комуникациите в институциите на ЕС, могат да работят в области като:

 • външна комуникация с различни видове разпространители на информация и с обществеността, включително медии и посетителски групи;
 • писмено и устно представяне на информация пред медиите;
 • комуникация чрез Интернет;
 • стратегическа комуникация и комуникация при кризисни ситуации.

Работата им може да включва:

 • съставяне на прессъобщения, бюлетини и текстове за различни видове медии (на езика, с който са наети, и/или на френски или английски език);
 • установяване и поддържане на отношения с медиите;
 • разгласяване на информация по актуални въпроси, свързани с ЕС;
 • наблюдение и анализиране на медийното въздействие;
 •  управление и организиране на присъствието на ЕС във всякакви онлайн платформи, включително подготвяне и публикуване на оригинално съдържание.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате образователна степен по съответната специалност (проверете конкретните изисквания в обявлението за конкурса) или да се дипломирате през текущата година, за да бъдете назначени в степен AD 5;
 • да имате няколко години подходящ трудов стаж, за да започнете на по-високо ниво (степен AD 7).

Начало на страницата

Асистент по комуникациите (AST)

 
Асистентите в областта на комуникациите работят в една или повече сфери, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Работата им може да включва:

 • организиране на контактите с представители на пресата, медиите и обществеността;
 • съставяне, преработване и подготовка на различни документи за публикуване;
 • организиране на различни видове събития;
 • изготвяне на информационни документи, публикации, брошури, аудиовизуални материали;
 • управление на комуникационната дейност чрез уебсайтове, социални мрежи и пр.;
 • участие в анализа и медийното представяне на комуникационната дейност;
 • съгласуване и координация със заинтересованите лица (Службата за публикации, подизпълнители и др.) .

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате:
  - висше образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността и най-малко 3 години подходящ професионален опит, или
  - средно образование и най-малко 6 години професионален опит.

Начало на страницата