Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Revision


Träffa våra kollegor inom revision

Revisor (AD/Cast)

I videoklippet berättar några EU-anställda om sina jobb: Alexsei (kommissionen, personalfrågor), Irene (revisionsrätten) och Nicole (kommissionen, inrikes frågor).

 

EU är en oerhört komplex organisation och har höga krav på ekonomi-, redovisnings- och internrevision. EU-institutionerna jobbar för en halv miljard människor i 28 EU-länder.

Som revisor kan du få jobba med både intern och extern revision och bland annat

  • granska förfaranden inom ekonomisk förvaltning
  • göra inspektioner
  • förbättra kontrollsystemen
  • bidra med metodstöd
  • hjälpa beslutsfattarna i deras arbete
  • utbilda personal som inte är specialister
  • leda och stödja kollegor.

Även kontraktsanställda arbetar med revision.

 

Poddsändning: Att jobba för EU – revision
SV: Videoklipp: Vad gör revisionsrätten?

 

 

Behörighetskrav

Du måste ha

  • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
  • lämplig högskole- eller yrkesexamen (eller ta ut din examen i år) för anställning i lönegrad AD 5
  • flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

För kontraktsanställda, särskilt biträdande revisorer, kan andra krav gälla.

Till början