Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Audit


Profil pre audit

Audítor (AD, CAST)

Ďalšie informácie nájdete vo videu uvedených úradníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti: Alexsei (Európska komisia, GR HR), Irene (Európsky dvor audítorov) a Nicole (Európska komisia, GR HOME).

 

Európska únia má ako mimoriadne zložitá organizácia náročné požiadavky na finančný, výkonnostný a interný audit. Inštitúcie EÚ zavádzajú politiky, ktoré ovplyvňujú životy 500 miliónov ľudí v 28 krajinách EÚ.

K práci audítorov EÚ v oblasti interného a externého auditu patria:

  • kontrola procesov finančného riadenia,
  • vykonávanie inšpekcií,
  • zlepšovanie kontrolných systémov,
  • poradenstvo v oblasti metodológie,
  • úzka spolupráca s nadriadenými pracovníkmi pri prijímaní rozhodnutí,
  • školenie nešpecializovaných zamestnancov,
  • dozor a mentorstvo kolegov.

Na vykonávanie úloh auditu sa môžu najímať aj zmluvní zamestnanci.

 

Podcast: Život úradníka EÚ – audit
Video: Život na Európskom dvore audítorov

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

  • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
  • príslušný titul alebo odborná kvalifikácia (alebo získanie príslušného titulu v tomto roku) na začlenenie do triedy AD 5,
  • niekoľko rokov príslušných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Požiadavky sa môžu líšiť v prípade zmluvných zamestnancov, a to najmä asistentov audítorov.

Na začiatok