Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Audyt


Audyt – profil stanowiska

Audytor (AD, CAST)

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film, którego bohaterami są wybrani urzędnicy: Aleksiej (Komisja Europejska, DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa), Irene (Europejski Trybunał Obrachunkowy) oraz Nicole (Komisja Europejska, DG do Spraw Wewnętrznych).

 

Tak złożona organizacja, jaką jest UE, stawia wysokie wymagania w zakresie audytu finansowego i wewnętrznego oraz kontroli wykonania zadań. Unijne instytucje opracowują strategie polityczne, które mają wpływ na życie 500 milionów ludzi w 28 krajach UE.

Praca audytorów UE związana z audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi obejmuje:

  • analizowanie procesów zarządzania finansami;
  • przeprowadzanie kontroli;
  • usprawnianie systemów kontroli;
  • udzielanie porad w zakresie metodologii;
  • współpraca z kadrą kierowniczą wyższego szczebla;
  • szkolenie pracowników niebędących specjalistami;
  • nadzorowanie, mentorowanie i szkolenie współpracowników.

Do wykonywania zadań w obszarze audytu mogą być również zatrudniani pracownicy kontraktowi.

 

Podcast: Praca urzędnika UE – audyt
Film: Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

 

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

  • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
  • odpowiednie wykształcenie wyższe lub kwalifikacje zawodowe (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5;
  • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Wymagania wobec pracowników kontraktowych mogą być inne, zwłaszcza w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku asystenta audytora.

Początek strony