Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Auditas


Darbas audito srityje

Auditorius (AD, CAST)

Jei norėtumėte sužinoti daugiau, žiūrėkite vaizdo interviu su keliais šioje srityje dirbančiais pareigūnais: Alexsei'umi (Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD), Irene (Europos Audito Rūmai) ir Nicole (Europos Komisijos Vidaus reikalų GD).

 

ES struktūra labai sudėtinga, todėl jos finansų, veiklos ir vidaus auditui nustatyti griežti reikalavimai. ES institucijų formuojama politika veikia 500 mln. žmonių 28 ES šalyse gyvenimą.

ES auditoriai atlieka šias su vidaus ir išorės auditais susijusias užduotis:

  • nagrinėja finansų valdymo procesus,
  • atlieka tikrinimus,
  • tobulina kontrolės sistemas,
  • pataria dėl metodų,
  • padeda vyriausiesiems sprendimų priėmėjams,
  • apmoko darbuotojus, kurie nėra specialistai,
  • prižiūri kolegų darbą ir jiems padeda.

Audito užduotims atlikti gali būti įdarbinami ir sutartininkai.

 

Tinklalaidė: ES pareigūno darbas. Auditas
Vaizdo siužetas: Europos Audito Rūmų veikla

 

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

  • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių),
  • kandidatuojantieji į AD 5 kategorijos pareigybę privalo turėti atitinkamą išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją (arba baigti studijas einamaisiais metais),
  • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų darbo patirties.

Sutartininkams, ypač tiems, kurie įdarbinami auditorių asistentais, keliami reikalavimai gali skirtis.

Į puslapio pradžią