Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Iniúchóireacht


Próifíl iniúchóireachta

Iniúchóir (AD, CAST)

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an bhfíseán ó roinnt de na hoifigigh a bhíonn ag obair linn sa réimse seo: Alexsei (An Coimisiún Eorpach, DG HR), Irene (Cúirt Iniúchóirí na hEorpa) agus Nicole (An Coimisiún Eorpach, DG HOME).

 

Mar eagraíocht an-chasta, tá ceanglais éilitheacha ar an AE maidir le hiniúchóireacht airgeadais, feidhmíochta agus inmheánach. Cuireann institiúidí an AE reachtaíocht i bhfeidhm a théann i bhfeidhm ar 500 milliún duine i 28 tír an AE.

Cuimsíonn obair iniúchóirí an AE, a bhaineann le hiniúchóireachtaí inmheánacha agus seachtracha, na nithe seo a leanas:

  • scrúdú a dhéanamh ar phróisis bhainistíochta airgeadais
  • cigireachtaí a dhéanamh
  • feabhas a chur ar chórais rialaithe
  • comhairle a thabhairt maidir le modheolaíochtaí
  • tacaíocht a thabhairt go dlúth do chinnteoirí sinsearacha
  • pearsanra nach speisialtóirí iad a oiliúint
  • maoirseacht agus meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe

Féadfar foireann ar conradh a fhostú chomh maith chun dualgais iniúchóireachta a chur i gcrích.

 

Podchraoladh: Life as an EU Official – Audit (Saol Oifigigh de chuid an AE - Iniúchóireacht)
Físeán: An Saol i gCúirt Iniúchóirí na hEorpa

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

  • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
  • céim chuí nó cáilíocht ghairmiúil (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
  • taithí iomchuí roinnt blianta, chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Féadfaidh ceanglais maidir le foireann ar conradh a bheith difriúil, go háirithe iad siúd atá fostaithe mar iniúchóirí cúnta.

Barr an leathanaigh