Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Tarkastus


Tarkastajan toimenkuva

Tarkastaja (AD, CAST)

Oheisella videolla työstään kertovat tarkastustehtävissä toimivat virkamiehet Aleksei (Euroopan komissio, henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto), Irene (Euroopan tilintarkastustuomioistuin) ja Nicole (Euroopan komissio, sisäasioiden pääosasto).

 

Tilintarkastukseen, toiminnantarkastukseen ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät tehtävät ovat EU:n monimutkaisen organisaation vuoksi varsin haasteellisia. EU:n toimielimet laativat toimintalinjoja, jotka vaikuttavat 28 EU-maan yhteensä 500 miljoonan kansalaisen elämään.

Sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin liittyvä EU:n tarkastajien työ käsittää seuraavat osa-alueet:

  • taloushallintoprosessien tutkiminen
  • tarkastusten tekeminen
  • valvontajärjestelmien kehittäminen
  • menetelmiin liittyvä neuvonta
  • johtavien päätöksentekijöiden tukeminen
  • avustavan henkilöstön koulutus
  • kollegojen valvonta ja ohjaus.

Tarkastustehtäviä suorittamaan voidaan palkata myös sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

 

Podcast-tallenne: Life as an EU Official – Audit
Video: Töissä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

 

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

  • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
  • palkkaluokkaan AD 5 hakevat: korkeakoulututkinto tai ammattipätevyys (tutkinnon valmistuttava hakuvuonna)
  • palkkaluokkaan AD 7 hakevat: lisäksi useiden vuosien työkokemus tarkastustehtävistä.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja erityisesti apulaistarkastajia koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä mainituista.

Sivun alkuun